Hoa cần nắng 花需要阳光

Thiềng Đức 

Em cần anh như hoa cần nắng
你需要我,就像花需要阳光
Anh cần em như thơ cần trăng
我需要你,就如诗需要月亮
Không có anh đời thành Cung Quảng
没有我,你就像生活在广寒宫
Không có em anh nhớ Chị Hằng
没有你,我就想起嫦娥
Không có anh như âm thiếu dương
没有我如阴缺阳
Thế giới nầy như cảnh đêm trường
这世界如漫长黑夜
Em cần anh như hoa cần nắng
你需要我,就像花需要阳光
Anh cần em cùng đến Thiên đường … 
我需要你一起到天堂

发表评论

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com 徽标

您正在使用您的 WordPress.com 账号评论。 注销 /  更改 )

Google photo

您正在使用您的 Google 账号评论。 注销 /  更改 )

Twitter picture

您正在使用您的 Twitter 账号评论。 注销 /  更改 )

Facebook photo

您正在使用您的 Facebook 账号评论。 注销 /  更改 )

Connecting to %s

借助 WordPress.com 创建您的网站
从这里开始
%d 博主赞过: